Các chuyên ngành đào tạo của Khoa Nông học ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Nông học là một trong những khoa thu hút nhiều sinh viên nhất của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Trước khi nộp hồ sơ xét tuyển vào Khoa Nông học, bạn nên hiểu rõ các ngành nghề đào tạo của khoa. Khoa Nông học hiện có 3 ngành đào tạo, gồm: Nông nghiệp,…

Xem thêm