4 quan điểm sai lầm về chiến lược giá mà startups thường mắc phải

Chiến lược giá (Pricing) là một trong bốn chữ P quan trọng nhất của Marketing, ảnh hướng lớn đến sự thành bại của một sản phẩm, dự án. Chiến lược giá bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố như vốn đầu tư, quy luật cung cầu, hướng phát triển thương hiệu…. Do đó, việc…

Xem thêm