Việc phát triển kinh tế đô thị đi liền với công cuộc quản lý vận hành phải luôn được đẩy mạnh hoạt động nhằm đáp ứng được yêu cầu của công cuộc phát triển.

Quản lý chung cư là một trong số những ngành mới nổi nhưng đã đem lại những diện mạo mới cho việc phát triển chung cư. Để có thể làm tốt trong công việc này thì nhân sự cần có những kỹ năng như sau:

Quản lý vận hành nhà chung cư và những kỹ năng cần có

Kỹ năng quản lý

Kỹ năng này bao gồm các kỹ năng về hoạch định, tổ chức và điều hành tòa nhà chung cư, và tổ chức công việc cá nhân. Trong quá trình này, nhà quản lý chung cư phải dự kiến được các khó khăn, trở ngại, những biến động của môi trường kinh doanh và có những kế hoạch dự phòng.  Kế hoạch có xa và gần. Xa là tầm nhìn về con đường phát triển của tòa nhà trong dài hạn với câu hỏi chính: chung cư trong 5, 10 và 20 năm tới sẽ như thế nào?. Kế hoạch gần là những kế hoạch ngắn hạn cho chung cư theo từng tháng, quí, hay năm

Kỹ năng lãnh đạo

Một nhà quản lý chung cư tốt phải dám nhận trách nhiệm, đương đầu với những thử thách và chấp nhận thay đổi. Họ phải biết động viên khách hàng của mình bằng cách tạo ra môi trường sống tốt, trong lành, an toàn và thân thiện, động viên nhân viên trên tinh thần hợp tác cùng có lợi đảm bảo các lợi ích các chế độ của nhân viên cũng được tôn trọng.

Kỹ năng ứng xử và giao tiếp trong quản lý chung cư

Kỹ năng này đòi hỏi sự tinh tế, linh hoạt và kiến thức cũng như kinh nghiệm xã hội của nhà quản lý vận hành nhà chung cư. Mục tiêu của kỹ năng này là nâng cao sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở nhận diện và công nhận các giá trị và nhu cầu của các đối tượng giao tiếp.

Quản lý chung cư không thể thiếu kỹ năng truyền thông

Các hoạt động truyền thông rất phong phú, đa dạng và thuộc lĩnh vực sáng tạo của các cán bộ làm công tác truyền thông, song ta có thể sử dụng một số hoạt động chủ yếu sau đây:

Mở lớp tập huấn, hội thảo, tổ chức hội nghị chuyên đề, thảo luận.

Truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tại TW và địa phương.

Phát động chiến dịch thông quá phối hợp liên ngành.

Lồng ghép tổ chức các hoạt động truyền thông tại các đơn vị cơ sở nhân các ngày kỷ niệm và các hoạt động khác.

Cung cấp các tài liệu truyền thông phù hợp với các nhóm đối tượng,vùng miền.  (Về nội dung và tranh minh họa)

Kiến thức chuyên môn/nghề nghiệp là điều không thể thiếu trong quản lý vận hành nhà chung cư.

Có hai khối kiến thức mà mỗi nhà quản lý chung cư cần phải có. Thứ nhất là kiến thức,kỹ năng, sự hiểu biết về chuyên môn cụ thể về nghề nghiệp. Hai là kiến thức tổng quát về doanh nghiệp, ngành, các hoạt động liên quan, các kiến thức về môi trường kinh doanh quốc tế và các xu hướng phát triển chủ đạo. Cần lưu ý kiến thức là khái niệm động, nó luôn thay đổi, do đó nhà quản lý chung cư phải liên tục cập nhật và chủ động trong tích lũy kiến thức.

Năng lực xử lý thông tin và năng lực tư duy

Đầu tiên là kỹ năng phân tích sự việc và ra quyết định.  Thứ hai là quản lý chung cư cần có kỹ năng phân tích tài chính và định lượng. Thứ ba là nhà quản lý phải có khả năng suy luận, phát triển và sáng tạo các phương pháp giải quyết vấn đề đã được đưa ra. Thứ tư là khả năng xử lý các khối nhỏ chi tiết công việc.

Quản lý vận hành nhà chung cư luôn cần trau dồi học tập và ứng dụng

Tựu chung lại, quản lý vận hành nhà chung cư là một nghề yêu cầu rất nhiều kỹ năng của nhân sự, yêu cầu họ phải hiểu biết sâu và rộng ở nhiều lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội, người làm công việc quản lý chung cư cần có một tinh thần và ý chí cầu tiến, nhanh nhẹn, nắm bắt và xử lý tình huống một cách ổn định, hiệu quả nhất